Naschools

De buitenschoolse opvang (BSO) biedt zowel voorschoolse opvang (VSO) als naschoolse opvang (NSO). Daarnaast verzorgen wij hele dagen opvang tijdens de studiedagen en vakanties.

De NSO start als de schooltijd eindigt. Bij de kleutergroepen halen wij de kinderen op bij verzamelpunten in de school. De oudere kinderen komen zelfstandig naar ons toe. De jongste kinderen van 4/5 jaar zitten in de groep op de benedenverdieping in het speellokaal. De kinderen van 6/7 jaar en van 7+ zitten op de bovenverdieping. Wij hebben op die verdieping 2 groepsruimten. De NSO sluit om 18.30 uur.

 

Studiedagen

Als er een studiedag is op school zorgen wij dat jouw kind de hele dag bij ons terecht kan. Je kunt deze dag minimaal 1 week voor opvangdatum aanvragen in het ouderportaal.

Vakantieopvang

Ook tijdens alle vakanties zijn wij hele dagen open van 7.00 / 07.30 tot 18.30 uur. Wij bieden in die weken een vakantieprogramma aan. Dagelijks vinden er leuke activiteiten plaats op locatie of we gaan op stap. Je wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld door middel van een vakantieflyer die je via het ouderportaal ontvangt.

Mocht je enkel behoefte hebben aan vakantieopvang dan is het mogelijk ook losse dagen in te kopen.

Het inkopen van dagen of het inschrijven voor VSO of NSO kun je regelen via kinderopvang SKAR (www.kinderopvangskar.nl) of 0900 2357257.

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl