PROJECTEN
MIVA
MIVA

De steun van de Fundatie Charitas is essentieel voor het bereikbaar maken van zorg en betreft het financieren van transport en communicatiemiddelen voor ziekenhuizen, gezondheidsposten, klinieken en zorgcentra. Hierbij kunt u denken aan: auto’s, ambulances, motoren, laptops, zonnepanelen en apparatuur voor zorg op afstand (telemedicine). ¬ De projecten vinden plaats in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Ondersteuning van medische apparatuur Igogwe Mission Hospital-Tanzania
Ondersteuning van medische apparatuur Igogwe Mission Hospital-Tanzania

Het ziekenhuis uitrusten met belangrijke diagnostische en andere medische apparatuur, zoals anesthesiemachines, een chemie-analysator, ECG en machine voor cultuur en gevoeligheid en zuurstofflessen.

Empowerment van vrouwen tegen gender gerelateerd geweld en verdwijningen – Sri Lanka
Empowerment van vrouwen tegen gender gerelateerd geweld en verdwijningen – Sri Lanka

Bescherming, juridische, medische, psychologische en educatieve hulp bieden aan vrouwen van gender gerelateerd geweld. Slachtoffers van alle gemeenschappen worden bijgestaan om gerechtigheid en genoegdoening te krijgen. Het maatschappelijk middenveld wordt gemobiliseerd en opgeroepen tot hervormingen en om het rechtssysteem te activeren om de daders te straffen door middel van een eerlijk proces.

Verbeteren basisvoorzieningen Holy Redeemer Health Centre (HRHC) – India
Verbeteren basisvoorzieningen Holy Redeemer Health Centre (HRHC) – India

Het Holy Redeemer Health Centre (HRHC) uitrusten om in ieder geval de basisvoorziening te bieden om patiënten te behandelen.

Hulp- en zorgproject voor aidspatiënten via het Hospice Center- Rwanda
Hulp- en zorgproject voor aidspatiënten via het Hospice Center- Rwanda

Met dit project wil deze Caritasorganisatie op een holistische manier mensen die met HIV besmet zijn helpen, zowel door hen op economisch gebied te helpen als op het gebied van voeding, psychologische ondersteuning en gezondheidszorg.

Ondersteuning Centre le Seneve – Syrië
Ondersteuning Centre le Seneve – Syrië

Het Centre le Seneve project voor gehandicapte kinderen van de Zusters van de Heilige Harten in Syrië. Momenteel gaat het om 90 gehandicapte kinderen die dagelijks in het centrum worden opgevangen. Er werken 37 medewerkster en medewerkers. Regelmatig organiseert het centrum ook activiteiten voor de families van de kinderen. Waar het centrum ook in voorziet is in de begeleiding en training van hun ouders en dan met name van de moeders. Het projectbudget is een bijdrage in de lopende kosten van het centrum (nutsvoorzieningen), in de kosten van transport van de kinderen en in de kosten van de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

Zusters ten behoeve van zieken in Cuba
Zusters ten behoeve van zieken in Cuba

Het gaat bij dit project om de (financiële) ondersteuning van 14 zusters van het “Instituto de las Siervas de María Ministras de los Enfermos”, Cuba. Deze zusters bekommeren zich in Cuba om zieke mensen. Het komt erop aan dat de zusters zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voldoen, terwijl zij die taak blijven uitoefenen.

Ondersteuning van Zusters in Montenegro
Ondersteuning van Zusters in Montenegro

Ondersteuning van 54 Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis in Montenegro. Bijgedragen wil worden aan het primaire levensonderhoud van deze ouder wordende zusters, waarvan er 17 al bejaard zijn, 9 nog in ziekenhuizen werken en 8 in parochies/ bisdom en waarvan er 18 volledig zonder inkomen zijn.

Bouw van het convent in India
Bouw van het convent in India

Het project betreft de bouw van een klooster voor de zusters in Patgaon. Een eigen klooster zou ruimte vrijmaken in de apotheek en zou de zusters een betere plek geven om te wonen en hun religieuze leven beoefenen en ruimte vrijmaken voor hun patiënten. Momenteel wonen de zeven zusters in een deel van de apotheek die ze runnen. Deze ruimte is nodig voor de patiënten. Het toekomstige klooster zou het ook mogelijk maken dat vier extra zusters naar de gemeenschap komen en werken voor het bisdom in pastorale activiteiten en om te helpen bij de gezondheidszorg.

Partner in bestrijding internationale mensenhandel- Indonesië en Colombia
Partner in bestrijding internationale mensenhandel- Indonesië en Colombia

Vanuit de focus van veel partners, die is gericht op persoonlijke hulp en opvang en voorlichting in kleine groepen, richten wij ons ook op de oorzaken van mensenhandel en het aanpakken van de mensenhandelaren. Dit is een complex, maatschappelijk probleem en vraagt om uitbreiding van vaardigheden en expertise. Mensen met een Missie begeleidt de huidige partners in die richting, mede door het erbij betrekken van andere organisaties en het stimuleren van samenwerking.

Baarmoederhalskanker preventie in Sierra Leone
Baarmoederhalskanker preventie in Sierra Leone

Wij richten ons op vrouwen met screening en behandeling van de voorstadia van baarmoederhalskanker en goede voorlichting. Dit doen wij in gebieden waar medische zorg vaak minimaal is en de Female Cancer Foundation (FCF) wil juist ook deze moeilijk bereikbare vrouwen bereiken. We gaan hierbij de samenwerking aan met de ervaren lokale partner World Hope International (www.worldhope.org). Hiermee hebben wij een zeer sterke partner die meerdere gezondheidsprojecten doet in Sierra. In Sierra Leone staan ze aan het begin van baarmoederhals kanker preventie en wij willen hier een goed voorbeeld neerzetten van praktisch haalbare, efficiënte en effectieve screening en behandeling. Hierbij kunnen we staven op de jarenlange ervaring van FCF in projecten wereldwijd.

Fundatie Charitas en Stichting Vrouwen voor Vrouwen ondersteunen samen Moeder en Kindzorg in ruraal Nepal
Fundatie Charitas en Stichting Vrouwen voor Vrouwen ondersteunen samen Moeder en Kindzorg in ruraal Nepal

VvV zet zich in voor verbetering van de gezondheid van vrouwen in Nepal. De focus ligt hierbij op Pelvic Organ Prolapse (POP), een aandoening die het dagelijks functioneren van veel vrouwen in Nepal erg moeilijk maakt. Samen met professionele zorgverleners uit diverse disciplines zorgt VvV voor overdracht van kennis en vaardigheden aan Nepalese gezondheidswerkers. Hierbij wordt nauw en formeel samen met Nepalese NGO’s, overheid en ziekenhuizen. Kort samengevat is de werkwijze van VvV bij het vertalen van deze missie in de praktijk: 2 x per jaar worden in meerdere GPs free gynocamps gehouden. In deze gynocamps zijn alle vrouwen uit het bezochte gebied welkom. Voor wat betreft de POP zijn er meerdere interventies mogelijk. Enerzijds is er de pessariumbehandeling (ring). Deze kan ter plaatse in de rurale gebieden uitgevoerd worden door lokale healthworkers. Anderzijds is operatieve behandeling mogelijk in daartoe adequaat uitgeruste ziekenhuizen. VvV vervult een belangrijke rol in de theoretische en praktische training van zowel de lokale healthworkers als de gynaecologen op het gebied van POP.

Hoop en perspectief- Alcoholisme in Zuid Afrika
Hoop en perspectief- Alcoholisme in Zuid Afrika

Project gericht op preventie, begeleiding en ontwikkeling, teneinde een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en gezinnen:
Home of Hope – Kaapstad: Fulltime zorg en onderwijs aan (in de steek gelaten) kinderen met FASD
Good Hope Psychological Service – Kaapstad: Psychologische zorg & ondersteuning aan kinderen en jong-volwassenen
7e laan – Hands & Feet- Kaapstad: Preventie, detox en gezinsondersteuning, onderwijs. Doorbreken vicieuze cirkel.

Het Charitas voor Charitas Fonds
Het Charitas voor Charitas Fonds

Het Charitas voor Charitas Fonds ondersteunt vrouwelijke religieuzen en vrouwelijke studenten uit met name opkomende en ontwikkelingslanden in het volgen van onderwijs op het gebied van Zorg & Religieus Leven aan Tilburg University.

Passende zorg voor een kwetsbare doelgroep binnen een kleinschalige woon- en werkomgeving
Passende zorg voor een kwetsbare doelgroep binnen een kleinschalige woon- en werkomgeving

“Passende zorg voor een kwetsbare doelgroep binnen een kleinschalige woon- en werkomgeving” is waar wij naar streven. Kameraet is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat elk individu recht heeft op een fijn en veilig (t)huis. De behoeften van de bewoner staan op de eerste plaats, waarbij vanuit een professionele en individuele betrokkenheid een gelijkwaardige relatie wordt opgebouwd.

ZINacademie: Compassie in de zorg
ZINacademie: Compassie in de zorg

Compassie is het hart van de zorg. Compassie voor de ander én compassie voor jezelf. Werken vanuit compassie betekent dat de relatie van mens tot mens altijd centraal staat. Juist dit hart staat tegenwoordig vaak onder druk. Daarom is er ‘Compassie in de zorg’: een zingevings- en vitaliteitstraining die speciaal is ontwikkeld voor professionals in zorg en welzijn.

SOFT tulip for Ukraine
SOFT tulip for Ukraine

Rusland is op 24 februari 2022 in Oekraïne een verschrikkelijke oorlog begonnen. Miljoenen mensen zijn naar het buitenland of naar veiligere delen in het westen van het land gevlucht. De oorlog veroorzaakt angst, stress, boosheid, verdriet en onzekerheid onder de hele bevolking. De meest kwetsbaren zijn echter de kinderen met een beperking en hun wanhopige ouders. 

De Nieuwe Toekomst nu ook in Almere!
De Nieuwe Toekomst nu ook in Almere!

De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige training in Nederland voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen met betrekking tot participatie.

Zusters kenia
Zusters kenia

Vanuit de focus van veel partners, die is gericht op persoonlijke hulp en opvang en voorlichting in kleine groepen, richten wij ons ook op de oorzaken van mensenhandel en het aanpakken van de mensenhandelaren. Dit is een complex, maatschappelijk probleem en vraagt om uitbreiding van vaardigheden en expertise. Mensen met een Missie begeleidt de huidige partners in die richting, mede door het erbij betrekken van andere organisaties en het stimuleren van samenwerking.

gezondheidszorg
Ondersteuning voor de zorg voor zieken, armen, eenzamen en behoeftigen in de Nederlandse samenleving en/of wereldwijd in ontwikkelingslanden.
Indonesië
Ondersteuning van Congregatie Charitas Palembang Indonesië.
religieus leven
Ondersteuning van de voortgang van het religieuze leven en haar inspiratie in Nederland.
KERK IN NOOD

De fundatie, vanuit zusters ontstaan, helpt nu Kerk in Nood om in India religieus leven mogelijk te maken!

MIVA

MIVA en de Fundatie Charitas delen een missie: bereikbare gezondheidszorg voor iedereen. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen. Samen kunnen we meer kwetsbare mensen bereiken.

FEMALE CANCER FOUNDATION

Wij zijn heel blij met de samenwerking met de fundatie waarbij zij het nieuwe programma voor baarmoederhalskanker preventie in Sierra Leone  steunen. Het vertrouwen dat zij uitstralen in ons werk en hun betrokkenheid hierbij is zeer belangrijk. Zo kunnen we gezamenlijk laten zien wat een groot verschil we kunnen maken voor vrouwen die het hard nodig hebben.

BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE

Vastenactie is heel blij met de samenwerking met Fundatie Charitas. We kunnen nu extra projecten ondersteunen, die we anders misschien hadden moeten teleurstellen. Het mooie van deze projecten is dat ze veel betekenen in de levens van mensen. Gezondheid is immers in de basis nodig om naar school te gaan, te werken en je rol als moeder, vader of lid van de gemeenschap in te vullen.

TILBURG UNIVERSITY

Stichting Universiteitsfonds Tilburg is verheugd met deze samenwerking. Dankzij dit Charitas voor Charitas Fonds kan Tilburg University inclusiviteit en toegankelijkheid bieden voor studenten die een studie op het gebied van zorg en/of religieus leven nastreven.

KAMERAET

Zonder de samenwerking en ondersteuning van Fundatie Charitas had ons project nooit van de grond gekomen. Wij, de bewoners van Kameraet en ouders van onze bewoners kunnen hierdoor nu onze droom werkelijkheid maken!!

ZINacademie

Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat dit voor mij zo waardevol kon zijn en dat ik nu anders naar mijn werk ga
– Deelneemster aan de training –

Soft Tulip

Dankzij de steun van de Fundatie Charitas zijn wij instaat om in het door de oorlog getroffen Oekraïne honderden families met een kindje met een beperking te helpen met psychologische en praktische steun

Blijf!

Voor wat betreft onze samenwerking ben ik erg blij dat jullie direct vertrouwen hadden in onze expertise op het gebied van huiselijk geweld

ZINacademie

Dankzij de steun van Fundatie Charitas hebben we dit bijzondere project tot een landelijk succes kunnen maken
– Frans Croonen – projectleider

logo Fundatie Charitas - DIAP

Wouwseweg 21
4703 BL ROOSENDAAL

© Copyright 2022 Kerkelijke Fundatie Zusters Franciscanessen van Charitas